Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej OK, rozumiem

Zasady użytkowania i pliki cookie

ZASADY UŻYTKOWANIA

INFORMACJE OGÓLNE

Firma Carsen Auto Części Krzysztof Senkowski z siedzibą w Wejnerta 19 (kod pocztowy 02-619), zwana dalej Carsen oświadcza iż niniejsza strona internetowa, zwana dalej Witryną, jest obsługiwana przez Carsen i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niej, w tym pobierając i kopiując materiały informacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki. Brak akceptacji niniejszych warunków oznacza, iż Użytkownik powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

ZNAKI W FORMIE GRAFICZNEJ, GRAFICZNO-TEKSTOWEJ, TEKSTOWEJ

Niniejsza Witryna zawiera znaki graficzne, logotypy, znaki towarowe, informacje o towarach, produktach i inne, których właścicielem są podmioty trzecie. W Witrynie mogą być opublikowane również znaki towarowe podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do nie używania ich bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.
W szczególności Użytkownik nie możne umieszczać wspomnianych znaków w materiałach informacyjnych, publikacjach, witrynach oraz innych formach prezentacyjnych, których zawartość narusza dobre imię firmy Carsen lub jego produktów i usług, własność intelektualną lub inne prawa, bądź jest w sprzeczności z polskim prawem, prawem obowiązującym w kraju Użytkownika lub prawem międzynarodowym.

ZASADY KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH W WITRYNIE A PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość Witryny firmy Carsen: jej projekt, układ graficzny, zawarte w niej treści i elementy graficzne witryny stanowią własność intelektualną firmy Carsen i podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Materiały umieszczone w Witrynie nie mogą być powielane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żaden spośród znaków graficznych (w szczególności logotypów), tekstów, fotografii, ilustracji, dźwięków, animacji, filmów oraz ich układów rozmieszczenia w Witrynie, jak również katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w Witrynie nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Carsen wyrażonej w formie pisemnej. Na stronie internetowej mogą być opublikowane logotypy, fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

Firma Carsen upoważnia Użytkownika do wyświetlania Witryny i korzystania z jej zawartości jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego, wewnętrznego użytku, chyba że Carsen udzieli szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków udzielonej przez Carsen licencji dołączonej do materiałów, których licencja dotyczy. Takie upoważnienie/licencja nie oznacza przekazania praw do materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:
- Użytkownik zobowiązany jest zachować/umieścić na wszystkich kopiach ściągniętych materiałów informację o prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach,
- Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować/zmieniać materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych,
- Użytkownik nie może przekazywać materiałów żadnej innej osobie.

Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na bieżąco na stronie internetowej. Ograniczenia te mogą się zmieniać.

OPROGRAMOWANIE I INNE MATERIAŁY OPUBLIKOWANE W WITRYNIE

Programy i inne aplikacje, instrukcje, certyfikaty oraz inne pliki i foldery opublikowane w Witrynie podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest świadom i akceptuje, iż programy, pliki i foldery podlegają umowie licencyjnej, warunkom użytkowania, towarzyszącym lub dołączonym do nich.

Programy, pliki i foldery są dostępne do pobrania wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy zaakceptowali umowy licencyjne lub warunki użytkowania, jeśli takowe zostały wprowadzone. Użytkownik nie może w żaden sposób rozpowszechniać, czy w jakikolwiek inny sposób udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać jakichkolwiek praw odnoszących się do nich.

Zastrzega się, że Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, podziału lub łamania kodów udostępnionych programów, plików lub folderów. Powyższe ma zastosowanie do wszelkich innych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, jak i samej strony internetowej.

PLIKI COOKIE

W celu zbierania statystyk odwiedzin oraz dla zapewnienia poprawnego działania naszej Witryny, zapisujemy pliki cookie na komputerach użytkowników. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na ich używanie. W każdej chwili możesz wyłączyć taką możliwość w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi plików cookie link stosowanych w naszej Witrynie.

LINKI, PRZEKIEROWANIA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów. Firma Carsen nie kontroluje zawartości takich stron internetowych ani linków na nich się znajdujących i nie jest odpowiedzialny za opublikowane tam treści. Zamieszczone w Witrynie odnośniki nie oznaczają, że Carsen : popiera, sponsoruje, jest powiązany z właścicielem strony internetowej (do której odnośnik znajduje się w Witrynie) lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na stronie internetowej, do której prowadzi odnośnik.
Carsen nie ma wpływu na niezależne praktyki związane z plikami cookie, ochroną prywatności i gromadzeniem danych użytkowników na stronach, do których prowadzą zamieszczone odnośniki, w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady, praktyki i działania dotyczące ochrony prywatności na takich stronach internetowych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Carsen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogły powstać bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Witryny oraz wszelkich innych stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone w niniejszej Witrynie. Powyższe zasady dotyczą także wiadomości e-mail otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez Carsen . Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych, awarii lub utraty danych. Carsen nie odpowiada za utracone korzyści Użytkownika spowodowane wystąpieniem sytuacji opisanej w niniejszych warunkach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej Witryny. Jeśli Użytkownik wywoła poprzez świadome działanie zakłócenie pracy Witryny lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom - pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem wyrządzonych szkód wynikających z popełnionych czynów.

ZMIANY I BŁĘDY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Pomimo starań firmy Carsen , materiały dostępne w Witrynie mogą zawierać nieścisłości, przejęzyczenia, błędy lub przeoczenia. Carsen nie gwarantuje dokładności i kompletności publikowanych treści/materiałów i może w każdym czasie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych korekt/modyfikacji w niniejszej stronie internetowej, w materiałach, informacjach, programach, usługach.
Carsen może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszej Witryny.
Carsen może w dowolnym momencie cofnąć pozwolenia lub prawa udzielone w niniejszych warunkach. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest zniszczyć niezwłocznie wszelkie pobrane ze strony internetowej materiały.

PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla oceny niniejszych zapisów jest prawo polskie. Bez względu na ewentualną rozbieżność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby Użytkownika organem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej przez Użytkownika lub przestrzeganiem przez niego niniejszych warunków jest powszechny sąd polski.

KONTAKT DO FIRMY

Punkt Handlowy Wejnerta
02-619 Warszawa (Mokotów)
ul. Wejnerta 19
tel. +48 22 646 22 61, +48 22 659 80 02
Kom. +48 667 444 545
fax +48 22 493 39 79
e-mail: wejnerta@carsen.pl
godziny pracy: pn.-pt. 8-18, sob. 9-14

Punkt Handlowy Warszawa - Bielany
01-993  Warszawa
ul. Radecka 6
tel. +48 22 864-94-60 do 61, +48 22 835-00-86 do 87
kom. +48 601-484-333, +48 601-484-444
e-mail: radecka@carsen.pl
godziny pracy: pn.-pt. 8-18, sob. 9-14

Punkt Handlowy Wólka
05-552 Wólka Kosowska k. Warszawy
ul. Polna 6
tel. +48 22 492 24 46 do 47
kom. +48 783-848-484
e-mail: wolka@carsen.pl
GG: 53448615
godziny pracy: pn.-pt. 8-18

Punkt Handlowy Krasne k. Rzeszowa
36-007 Krasne k. Rzeszowa
Krasne 9 (Vis-à-vis CH Auchan)
tel. +48 17 873-17-67 do 69
kom. +48 663-440-002
fax +48 17 873-17-72
e-mail: rzeszow@carsen.pl
godziny pracy: pn.-pt. 8-18, sob. 9-14